top of page

MÅNADENS TEMA

I Månadens Tema får du möjlighet att fördjupa dig i olika ämnen kopplade till lymf- och fasciahälsa.

Du får ta del av en introduktion av varje tema och utvalda klasser som låter dig översätta informationen till praktik. Prova alla klasser i temat och återkom till dem som du behöver. Det är när vi faktiskt kan skapa rutiner och en praktik av den kunskap vi har som förändring sker!

bottom of page