top of page

Fasciahälsa & flow

Din fascia är så otroligt cool och fantastisk! Det är en tredimensionell väv av proteinfibrer och en gelliknande vätska som finns exakt överallt i din kropp. Från att blivit sedd som en storts byggnads- och packningsmaterial i kroppen vet man nu att det är en levande och intelligent väv som förmedlar information och låter dina celler kommunicera med varandra.

Det är din fascia som gör att du kan röra dig smidigt och effektivt genom världen; Den fungerar som din inre GPS och låter dig veta var och i vilket läge du och din kropp befinner sig, den fördelar krafter genom kroppen och fungerar som stötdämpning och den ger dig din spänst och lätthet i steget. Fascian är också högst involverad i rörlighet, stelhet och smärtas vara eller icke-vara.

Varmt välkommen till en månad i din fascians magiska värld!

Häng med!

bottom of page