top of page

Från sår till ärr

Överallt i våra kroppar finns fascia, ett oavbrutet nätverk av kollagentrådar och en flytande grundsubstans samt de celler som bildar dessa beståndsdelar.


Även om fascian varierar i tjocklek, riktning, uppbyggnad och syfte på olika ställen i kroppen så hänger all fascia ihop som ett enda nätverk.


När vi genomgår en operation eller skadar oss så att hud och underliggande vävnader går sönder så bildas ärr som en naturlig läkningsprocess. I den här läkningsprocessen är fascian delaktig i reparationen av ett sår och bildandet av ärrvävnad.


Detta inlägg tar upp hur kroppen läker ett sår som uppkommit genom en skada eller operation genom att bilda ä