6 anledningar till att humma

Visste du att något så enkelt som att humma kan förbättra din hälsa på flera olika sätt? Tänk om du kunde sänka ditt blodtryck; lindra smärta; sova bättre; lindra och förebygga bihålebesvär; öka cirkulationen i kroppen; och minska stress och känna dig gladare utan att ta tabletter eller spendera en krona?


För det är några av de effekter som man ser att humma har på kroppen.


Här är 6 anledningar till att humma:


Sänk ditt blodtryck och puls En av de stora positiva fördelarna med att humma är att nivåerna av kväveoxid (NO) ökar. En studie från Karolinska Institutet visade att nivåerna av NO ökar med 15-20 gånger vid hummande jämfört med tyst utandning.


En av effekter som NO har på kroppen är att det får glatt muskulatur att slappna av. Som ett resultat av det så vidgas både kärl och luftrör vars väggar består av glatt muskulatur. Detta förbättrar cirkulationen såväl som ökar syreupptaget i blodet och man har sett att både blodtryck och puls blir avsevärt lägre vid hummande.


Reglerar nervsystemet och minskar stress Vagusnerven är kroppens längsta nerv som förbinder hjärnan med alla vitala organ i kroppen. Din vagusnerv utgör 75% av det parasympatiska nervsystemet (lugn och ro-delen av nervsystemet). Den fungerar som en motvikt till fly/fäkta/stressresponsen och triggar istället en avslappningsrespons i kroppen.


När du hummar skapas vibrationer från dina stämband. Detta stimulerar vagusnerven som passerar förbi stämbanden på sin väg från hjärnstammen och neråt i kroppen. När vagusnerven stimuleras får den en högre tonus och du kan lättare kan reglera aktiviteten i det autonoma nervsystemet och smidigare skifta mellan stress och vilotillstånd.


Som de flesta är medvetna om idag har för mycket stress en väldigt negativ effekt på hälsan, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Genom att humma och minska stress kan du få stor förändring i flera olika hälsotillstånd.


Ökar lymfflödet Ditt lymfsystem har en viktig uppgift i kroppen i att transportera bort slaggprodukter och överflödig extracellulär vätska som omger dina celler. Ett bra lymfflöde skapar en bra och hälsosam miljö för dina celler att leva och frodas i. Lymfsystemet och immunförsvaret är även bästa vänner och tillsammans bekämpar de virus, bakterier och andra saker vi inte vil ha i kroppen. Att humma har en positiv effekt på lymfsystemet beror på tre saker.


Cirkulationen i lymfsystemet blir liksom hjärt- och kärlsystemet bättre tack vare den ökade nivån av NO och dess effekt på kärlväggarna.


Dessutom så fungerar lymfsystemet bättre när du är lugn och avslappnad, så hummandets effekt på vagusnerven och det parasympatiska nervsystemet gynnar även lymffödet.


Sedan stimuleras även lymfsystemet av vibrationerna som skapas av dina stämband.


Bättre hälsa i de övre luftvägarna I samma studie från Karolinska Institutet som jag nämnde ovan ser man att, förutom att öka kväveoxid (NO), så leder ett hummande ljud till en dramatisk ökning av luftflödet i bihålorna.

Ett bra luftflöde i bihålorna är viktigt för att undvika bihåleproblematik och andra besvär med näsan och luftvägarna. Vid försämrad luftcirkulationen och tryck i näsan och bihålorna skapas en grogrund för bakterietillväxt och inflammationer.


Ytterligare en fördel som bidrar ytterligare till bättre i hälsa i de övre luftvägarna är den ökade nivån av NO då NO en stark antiviral, antifungal och antibakteriell effekt.


Mer melatonin = Bättre sömn och immunförsvar Att humma producerar melatonin som hjälper dig att sova. Melatonin är även en bredverkande antioxidant som samarbetar med ditt immunförsvar och har en antiinflammatorisk effekt. Man har även studerat melatonin för sin påverkan som anti-depressiv och dess potential att förbättra minne. Så genom att på egen hand skapa ett hummande ljud kan du producera mer melatonin och må bättre på flera sätt.


Mer feel good med endorfiner och oxytocin Att humma får kroppen att producera mer av må bra-hormoner som endorfiner och oxytocin. Endorfiner är fantastiska självtillverkade opiater som både minskar smärta och ger en känsla av välmående.


Oxytocin är ”tillithormonet” som framför allt får oss att knyta an till andra människor och känna närhet. Oxytocin kan även förbättra läkning av sår och skador och dämpa sympatiska nervsystemet (fly/fäkta) så att nivåerna av stresshormoner minskar.


GÖR SÅ HÄR Att humma är enkelt. Alla kan humma. Det finns två saker som är viktiga att tänka på, men annars kan du bara humma på.

  1. Håll munnen stängd medan du hummar. Luften och ljudet ska komma ut ur näsan och inte munnen för att få resonansen och skapa vibrationerna på bästa sätt.

  2. Ta djupa andetag in genom näsan mellan varje humning. På så sätt drar du nytta av kväveoxiden som bildas i bihålorna; syresätter kroppen och hjärnan bättre; och ytterligare hjälper till att skapa ett tillstånd av lugn och avslappning.

  • Sätt dig bekvämt.

  • Slappna av i axlar, käke och resten av ansiktet.

  • Ta ett djupt andetag in genom näsan.

  • Håll munnen stängd och säg ”mmmmmm” på utandning. Bäst är om du hummar en och samma ton hela tiden. Du kan känna vibrationerna i halsen och käken.

  • Ta en långsam, djup inandning genom näsan mellan varje hummande utandning.

Du kan börja humma ett par andetag för att testa. När du känner dig bekväm kan du sätta en klocka på 5 min och humma till klockan ringer. Om du hummar i minst 5 minuter kommer du verkligen att få effekt. Du kan även humma upp till 10-15 min för ännu kraftfullare effekter.


Studien från Karolinska Instituet: Humming, nitric oxide and paranasal sinus ventilation


Mer läsning om att humma: Humming for health, av Andi & Jonathan Goldman

18 visningar0 kommentarer