top of page

Vad är fascia?

Visst har du hört om levern, njurarna, magsäcken och lungorna? Har du även hört om fascian? Fascian är din kropps största organ. Men många känner inte till den. Fasciaforskningen är relativt ny och det var så sent som 2017 som fascia tog över utnämningen som kroppens största organ från huden. Det innebär att det fortfarande finns mycket att lära om fascian, vi vet inte allt om hur den fungerar och det kommer nya upptäcker hela tiden. Det vi vet är att fascian har långt mycket större betydelse än vad vi trott och det är ett otroligt spännande! När det kommer till hälsa och välmående har fascia stor betydelse. Den är starkt sammankopplad med hur väl all cirkulation i din kropp fungerar, och avgör även om du känner sig smidig och rörlig eller är stel och upplever värk och smärta.

Vill du veta mer? Häng med här och lär dig om ett dina viktigaste organ.